top of page

Mikroprocesorowy sterownik Gruntowego Wymiennika Ciepła GWC 1.1 SMART

Sterownik_GWC_LCD.png

Przeznaczenie urządzenia:

Sterownik przeznaczony jest do pracy z serwomechanizmami przepustnicy powietrznego (żwirowego, rurowego i laminarnego) Gruntowego Wymiennika Ciepła. Korzystając z pojedynczego czujnika temperatury i unikalnego algorytmu pracy, sterownik wybiera korzystniejsze parametry zasysanego przez rekuperator powietrza dla danego trybu pracy: "OGRZEWANIE" lub "CHŁODZENIE". Czujnik temperatury montowany jest w kanale ssącym za przepustnicą przełączającą źródło powietrza dla rekuperatora lub centrali wentylacyjnej. Takie umiejscowienie pozwala na pomiar rzeczywistej temperatury powietrza dostarczanego do systemu wentylacyjnego. Jednocześnie umożliwia pomiar temperatury powietrza z czerpni atmosferycznej i GWC za pomocą tylko jednego czujnika. Wybór trybu pracy urządzenia odbywa się z menu sterownika. Sterownik posiada funkcję regeneracji GWC w godzinach nocnych, w przypadku dużych upałów latem, w godzinach 23:00-3:00, źródło powietrza przełączane jest na czerpnię atmosferyczną. Naścienna obudowa i montaż czujnika w kanale wentylacyjnym zapewnia prostą instalację urządzenia. 

Główne cechy sterownika GWC 1.1 SMART:

- jeden czujnik  do pomiaru temperatury

- dokładny zegar do 1 min/rok

- pomiar i przełączanie źródła co 2 godziny 

- długi pomiar temperatury dla małych przepływów powietrza <150m3/h
- brak konieczności wiercenia przez ściany i prowadzenia długich przewodów do GWC
- cyfrowy czujnik temperatury, bez konieczności kalibracji temperatury
- współpraca z typowymi serwomechanizmami zasilanymi z sieci 230V
- złącze zasilania i sterowania do podłączenia różnych typów serwomechanizmów
- prosta konfiguracja przepustnicy poprzez przełączenie kierunku działania serwomechanizmów
- możliwość sterowania wentylatorem wspomagającym GWC bezpośrednio o mocy do 200W lub przez przekaźnik
- automatyczna regeneracja złoża GWC w nocy 

Cena sterownika GWC 1.1 SMART - 399 zł brutto (23% VAT)

Na sterownik udzielamy 24 miesięcy gwarancji.

Cena zawiera czujnik temperatury.

Zamówienia:

T:721 400 500

@: gwc@limes.biz.pl

Sterowniki GWC

Mikroprocesorowe sterowniki do glikolowych i powietrznych wymienników ciepła
bottom of page