top of page

Instrukcje do pobrania w formacie pdf:

Wskazówki montażowe - podłączenie serwomechnizmu Belimo LM230

Serwomechanizm ze stałym zasilaniem (opis wg rysunku 1) należy podłączyć następująco: przewód niebieski (1) do zacisku sterownika GWC 1.0 LCD oznaczonego "N", przewód brązowy (2) do zacisku sterownika oznaczonego "L", natomiast przewód biały (3, w serwomechanizmach innych firm jest to często przewód czerwony) podłączamy do zacisku sterownika oznaczonego "L2". W razie konieczności dopasowania zgodności przepustnicy z wyświetlaczem sterownika, można użyć przełącznika "0/1" w serwomechanizmie

Belimo_LM230_zasilany.jpg

Rysunek 1

Serwomechanizm ze sterowaniem jednoprzewodowym (opis wg rysunku 2) należy podłączyć następująco: przewód niebieski (1) do zacisku sterownika GWC 1.0 LCD oznaczonego "N", przewód brązowy (2) do zacisku sterownika oznaczonego "L1", natomiast przewód biały (3, w serwomechanizmach innych firm jest to często przewód czerwony) podłączamy do zacisku sterownika oznaczonego "L2". W razie konieczności dopasowania zgodności przepustnicy z wyświetlaczem sterownika, można użyć przełącznika "0/1" w serwomechanizmie, lub zamienić przewody w zaciskach L1 i L2 sterownka.

Belimo_LM230_jedno.jpg

Rysunek 2

Wskazówki montażowe - podłączenie pompy obiegowej do glikolu

Pompę obiegową należy podłączyć do zacisków sterownika oznaczonych "POMPA GWC 2.0". Wszystkie przewody pompy należy podłączyć zgodnie z opisem - przewód brązowy (fazowy) podączamy do zacisku L, przewód niebieski (neutralny) do zacisku N, a przewód zółtozielony (ochronny) do zacisku PE. Należy zwrócić szczególną uwagę na podłączenie przewodu ochronnego PE, aby został podłączony do właściwego zacisku i starannie dokręcony. Moc zainstalowanej pompy nie może przekroczyć 200W. Szczegóły montażu zaprezentowane są na zdjęciu nr 1.

pompa.png

Zdjęcie 1

Wskazówki montażowe - podłączenie czujnika temperatury

Sterowniki GWC wykorzystują do pomiaru temperatury cyfrowy czujnik Dallas DS18B20. Czujnik do prawidłowej pracy potrzebuje trzech przewodów - masa układu (przewód niebieski), zasilanie (czerwony) oraz przewód do transmisji danych (żółty). Przewody należy prawidłowo podłączyć do zacisków sterownika oznaczonych odpowiednio: BLUE, RED i YELLOW. Błędne podłączenie czujnika lub jego brak zostanie zasygnalizowany komunikatem "Brak czujnika" po włączeniu urządzenia do sieci zasilającej. Przewód połączeniowy czujnika można w dużym zakresie przedłużać (do 30m) zachowując odpowiedni przekrój - do 10m - 0,5 mm2, powyżej 10m - 0,75 mm2. Przedłużenie przewodu nie wymaga kalibracji czujnika temperatury. Szczegóły montażu czujnika na zdjęciu nr 2.   

czujnik.jpg

Zdjęcie 2

Odpowiedzi na często zadawane pytania

Sterownik GWC 1.0 LCD

1. Jakie serwomechanizmy można podłączyć do sterownika?

Do sterownika można podłączyć dowolny serwomechanizm, zasilany napięciem 230V i sterowany napięciem. Do bezpośredniego sterowania nadają się serwomechanizmy ze sterowaniem tzw. jednoprzewodowym. Napięcie podawane na zacisk L1 lub L2 zmienia kierunek pracy serwomechanizmu. Można stosować również serwomechanizmy ze sprężyną powrotną, tzw. jednokierunkowe, zaleca się wtedy, aby rych powrotny realizowany przez sprężynę przełączał przepustnicę na czerpnię ścienną. 

2. Czy sterownik może włączać wentylator wspomagający GWC?

Tak, do sterownika można podłączyć wentylator wspomagający, jeżeli jego moc znamionowa nie przekracza 200W, w przypadku wentylatorów o większej mocy należy stosować przekaźnik.

3. Czy sterownik wymaga konfiguracji po zamontowaniu?

Tak, po wykonaniu wszystkich połączeń trzeba zaprogramować dolną i górną temperaturę przełączania oraz ustawić kierunek pracy serwomechanizmu, aby jego praca pokrywała się z oznaczeniami CZERPNIA i GWC na wyświetlaczu sterownika.


4. Czy po wyłączeniu zasilania lub przerwie w dostawie prądu, wymagana jest ponowna konfiguracja?

Nie, po zaniku zasilania sterownik uruchamia się, a parametry są odczytywane z trwałej pamięci. Konfiguracja serwomechanizmu konieczna jest tylko przy podłączeniu i pierwszym uruchomieniu.


5. Czy sterownik wymaga przełączania do pracy zimą i latem? 

Sterownik posiada zapisane dwa parametry, określające temperaturę dolną, z której korzysta w okresach niskiej temperatury otoczenia, głównie zimą, oraz temperaturę górną, z której korzysta w okresach wysokich temperatur, głównie latem, co oznacza, że po początkowym zaprogramowaniu nie ma konieczności obsługi po zmianie pory roku.


6. Jaka jest trwałość sterownika?

Trwałość urządzenia ogranicza jedynie elektromechaniczny przekaźnik, którego teoretyczna żywotność wynosi około 15 lat.


7. Z jakimi gruntowymi wymiennikami ciepła może współpracować sterownik?

Sterownik współpracuje z każdym GWC o bezpośredniej wymianie ciepła, czyli z wymiennikami żwirowymi, rurowymi i płytowymi.


8. Czy sterownik można zastosować do wymiennika glikolowego?

Nie, jest to wymiennik z czynnikiem pośrednim, który wymaga do pracy pompy obiegowej i sterownik musi mieć inny algorytm pracy, a ponadto czujnik temperatury wymaga innego miejsca montażu. Do sterowania wymiennikiem glikolowym polecamy sterownik GGWC 2.0.


9. Czy sterownik wymaga podłączenia do rekuperatora?

Nie, sterownik jest urządzeniem całkowicie autonomicznym i nie wymaga dodatkowego połączenia z rekuperatorem lub centralą wentylacyjną.


10. Gdzie zamontować czujnik temperatury?

Czujnik temperatury montujemy na zewnątrz budynku, w miejscu zacienionym, najlepiej na północnej elewacji budynku.


11. Czy czujnik temperatury wymaga kalibracji, jeżeli przedłużamy przewód połączeniowy?

Nie, sterownik współpracuje z cyfrowym czyjnikiem temperatury i zmiana długości okablowania w granicach do 30m nie wymaga kalibracji


Sterownik GGWC 2.0 LCD


1. Czym się różni wersja GWC 2.0 od 1.0?

Sterownik GWC 2.0 przeznaczony jest do pracy z glikolowym gruntowym wymiennikiem ciepła. Ze względu na zasadę działania wymiennika glikolowego, gdzie występuje obieg czynnika pośredniego - glikolu, sterownik musi sterować pompą obiegową. Inny jest również algorytm pracy takiego sterownika. 


2. Czy wystarczy jeden czujnik do pomiaru temperatury?

Tak, jeden czujnik temperatury, umieszczony w kanale ssącym, przed wymiennikiem glikolowym mierzy  temperaturę powietrza zasysanego do rekuperatora i w zależności od tego pomiaru włącza lub wyłącza  pompę glikolu. Przy starannym wykonaniu wymiennika w gruncie, nie ma potrzeby pomiaru temperatury gruntu.


3.  Jak często wykonywane są pomiary?

Pomiar i sterowanie pompą realizowane jest w trybie ciągłym. Dla stabilnej pracy sterownika i minimalizacji zakłóceń powodowanych przez pompę, przełączanie odbywa się z ustaloną na 0,5 °C histerezą.


4. Jakiej mocy pompę można podłączyć do sterownika?

Przekaźnik sterownika może bezpośrednio załączać obciążenie nie przekraczające 200W. W większości wymienników pompa obiegowa ma moc 25-100W. Jeżeli pompa ma moc przekraczającą 200W, należy zastosować stycznik.


5. Czy sterownik może włączać wentylator wspomagający GWC?

Tak, do sterownika można podłączyć wentylator wspomagający, choć zwykle wymienniki powietrze-ciecz nie korzystają z wentylatora wspomagającego. Należy pamiętać aby łączna moc urządzeń podłączonych do sterownika nie przekraczała 200W.


6. Jaka jest trwałość sterownika?

Trwałość urządzenia ogranicza jedynie elektromechaniczny przekaźnik, którego teoretyczna żywotność wynosi około 15 lat.

 
7. Z jakimi gruntowymi wymiennikami ciepła może współpracować sterownik?

Sterownik współpracuje wyłącznie z glikolowym GWC.


8. Czy sterownik wymaga podłączenia do rekuperatora?

Nie, sterownik jest urządzeniem całkowicie autonomicznym i nie wymaga dodatkowego połączenia z rekuperatorem lub centralą wentylacyjną.

9. Jak zamontować czujnik temperatury?

Czujnik temperatury można zamontować na zewnątrz budynku, tak jak w przypadku sterownika GWC 1.0 LCD, w przypadku GWC glikolowego, ze względu na jego sposób działania, czujnik temperatury możemy zamontować w kanale ssącym, około 30 do 50 cm przed wymiennikiem ciecz-powietrze. Najlepszym rozwiązaniem jest  wywiercenie otworu dla czujnika od góry kanału i wsunięcie go na głębokość około 4 cm, tak aby miedziana rurka nie dotykała ścianki kanału powietrznego. Otwór, którym wprowadzony jest przewód czujnika należy uszczelnić silikonem lub aluminiową taśmą samoprzylepną, tak aby "dzikie" powietrze nie było zasysane i nie fałszowało pomiaru. Należy również uzupełnić izolację termiczną kanału.

@:

Sterowniki GWC

Mikroprocesorowe sterowniki do glikolowych i powietrznych wymienników ciepła
bottom of page